Budowa Bulwary Park

bausystem bulwary 11
 

Budowa Bulwary Park przy ulicy Hetmańskiej w Rzeszowie


• Roboty ziemne pod budowę budynków
• Przygotowanie terenu wokół bloków
• Wykonanie dróg, parkingów i chodników z kostki brukowej
• Zagospodarowanie terenów zielonych