Budowa przy ul. Strzelniczej

budowa rzeszów header40
 

Budowa przy ulicy Strzelniczej


• Wykonanie wykopu pod budynek mieszkalny
• Przygotowanie terenu wokół bloków
• Wykonanie dróg, parkingów i chodników z kostki brukowej