Odśnieżanie parkingów Rzeszów

odśnieżanie rzeszów 1
 

ODŚNIEŻANIE

• Odśnieżanie parkingu galerii oraz hotelu wraz drogami i chodnikami
• Wywóz śniegu z górnych parkingów na miejsce przeładunku
• Załadunek i wywóz śniegu