Roboty ziemne przy ul. Bł. Karoliny

roboty ziemne bausystem 110
 

ROBOTY ZIEMNE
przy ul. Bł. Karoliny


• Ułożenie płyt betonowych pod drogę dojazdową
• Wykonanie wykopu
• Stabilizacja terenu