Wykopy Rzeszów Podkarpackie

wykopy rzeszów 2d-1
 

ROBOTY ZIEMNE dla Wikana S.A.


• Wykonanie wykopu pod budynek mieszkalny
z udziałem firmy BESTBUD
• Zasypka fundamentów piaskiem